CÁC RỐI LOẠN VỀ HÀNH VI Ở TRẺ BẠI NÃO

Một trong bốn trẻ bại não có rối loạn hành vi và tỷ lệ hành vi bất thường ở trẻ bại não cao gấp 2-4 lần so với bình thường (Novak và cộng sự, 2012). 
 
Các vấn đề về hành vi thường xảy ra ở trẻ bại não bị: 
 
 Khiếm khuyết về trí tuệ

 Động kinh (những trẻ này cũng dễ bị suy giảm trí tuệ)

 Đau nhiều 
 
Trẻ bại não bị khuyết tật về thể chất nhẹ hơn thường có vấn đề về hành vi nhiều hơn trẻ khuyết tật thể chất nặng. 
 
Cần lượng giá đầy đủ về hành vi. Lượng giá nên bao gồm: 
 
> Xác định hành vi 
 
 Hành vi đó là gì? 
 
>Phân tích hành vi 
 
 Hành vi này xảy ra ở đâu?

 Hành vi này không xảy ra ở đâu?

 Hành vi này xảy ra có thường xuyên hay không?

 Những người nào ở xung quanh trẻ khi hành vi này xảy ra?

 Điều gì có xu hướng xảy ra ngay trước và ngay sau hành vi này?

 Có một hành vi nào khác dễ chấp nhận hơn có thể được sử dụng để thay thế? 
 
Biểu đồ ABC là một công cụ thường được sử dụng trong bước này. A là viết tắt của Antecedent (Tiền đề; những gì xảy ra trước đó), B là Behaviour (Hành vi; hành động hoặc phản ứng), và C là Consequence (Hậu quả; những gì xảy ra sau). 
 
>Giả thuyết các lý do gây nên hành vi 
  Hãy cố gắng xác định xem trẻ đang chạy trốn, lảng tránh hay nhận được cái gì từ hành vi.  Lượng giá đau cũng rất cần thiết khi có các vấn đề về hành vi, ngay cả đối với trẻ khiếm khuyết thể chất nhẹ. Kiểm soát đau có thể khắc phục hoặc giảm thiểu các vấn đề hành vi.

 Lượng giá đo lường tâm lý IQ chuẩn cũng được khuyến cáo khi có các vấn đề về hành vi để giúp gia đình hiểu được tiên lượng về vấn đề hành vi.

 Xem xét các khó khăn về giao tiếp liên quan đến hành vi - tình trạng thất vọng liên quan đến những khó khăn về giao tiếp (đặc biệt ở trẻ không nói được) có thể là động lực thúc đẩy các hành vi nhất định. 
 
(I) Xử lý các rối loạn về hành vi 
 
Liệu pháp hành vi  
 

Hỗ trợ hành vi tích cực, các can thiệp hành vi, và nuôi dạy con tốt là những cách tiếp cận liên quan đến thay đổi cách tương tác giữa người chăm sóc với trẻ để thúc đẩy hành vi tích cực phù hợp ở trẻ. 
 
Liệu pháp nhận thức- hành vi  
 
Liệu pháp nhận thức-hành vi là một cách tiếp cận bao gồm xác định những suy nghĩ và hành vi không có lợi và hướng dẫn cấu trúc lại nhận thức và tự xử lý các suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng. Trẻ tham gia một cách tích cực vào liệu pháp hành vi - nhận thức. 
 
(II) Trách nhiệm của nhóm đa chuyên ngành trong xử lý các rối loạn về hành vi: 
 
Tất cả các nhân viên y tế làm việc với trẻ bại não đều có trách nhiệm nhận biết về sự phổ biến của các rối loạn hành vi ở trẻ bại não. Tất cả các nhân viên y tế nên kiểm tra với gia đình về bất kỳ lo lắng nào về hành vi. 
 
 Các bác sĩ - các can thiệp y tế để kiểm soát cơn đau, thực hiện các lượng giá IQ, giới thiệu đến nhà tâm lý học (nếu có).

 Các kỹ thuật viên VLTL - tiến hành lượng giá hành vi để giúp xác định các yếu tố khởi phát, thực hiện các chiến lược hỗ trợ hành vi tích cực, giới thiệu đến nhà tâm lý học (nếu có), giới thiệu đến bác sĩ.

 Các kỹ thuật viên HĐTL - tiến hành lượng giá hành vi để giúp xác định các yếu tố khởi phát, thực hiện các chiến lược hỗ trợ hành vi tích cực, giới thiệu đến nhà tâm lý học (nếu có), giới thiệu đến bác sĩ.

 Các kỹ thuật viên NNTL - tiến hành lượng giá hành vi để giúp xác định các yếu tố khởi phát có thể ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp chức năng, thực hiện các chiến lược hỗ trợ hành vi tích cực, giới thiệu đến nhà tâm lý học (nếu có), giới thiệu đến bác sĩ. 

Các điều dưỡng - hỗ trợ các gia đình thực hiện các kế hoạch về hành vi, giới thiệu đến bác sĩ.

 Các nhà tâm lý học - (nếu có) thực hiện lượng giá IQ, thực hiện các lượng giá hành vi, thực hiện nhiều biện pháp can thiệp hành vi bao gồm các kế hoạch xử lý hành vi. 
 
Khuyến cáo: >Xử lý các vấn đề về hành vi có thể phức tạp. Các nhà tâm lý học và các chuyên gia về hành vi là những chuyên gia trong việc hỗ trợ trẻ và gia đình có lo lắng về hành vi. Các khoa PHCN sẽ có lợi từ việc xây dựng năng lực đáp ứng với các vấn đề liên quan đến xử lý hành vi với đội ngũ nhân viên phù hợp.