KHIẾM KHUYẾT VỀ TRÍ TUỆ Ở TRẺ BẠI NÃO

Một phần hai trẻ bại não sẽ bị suy giảm về trí tuệ và trẻ giảm khả năng trí tuệ có tiên lượng xấu hơn về chức năng đi lại và kiểm soát tiểu tiện (Hadders-Algra, Boxum, Hielkema, & Hamer, 2017). 
 
 Trẻ khuyết tật trí tuệ sẽ có những hạn chế về chức năng nhận thức (các kỹ năng tư duy đưa đến kiến thức) và cả hành vi thích ứng (khả năng thích ứng với môi trường và chức năng trong các hoạt động sống hàng ngày).

 Các khuyết tật về trí tuệ có thể được phân loại là nhẹ, trung bình hoặc nặng dựa trên các bài kiểm tra về khả năng nhận thức. Trẻ khuyết tật trí tuệ có thể cần đến 

chương trình giáo dục chuyên biệt nhằm có thể cung cấp các chiến lược học tập thích ứng.

 Khả năng tham gia xã hội ở trẻ bị suy giảm trí tuệ có thể bị ảnh hưởng đáng kể do những hạn chế kỹ năng giao tiếp xã hội. 
 
(I) Phát hiện sớm khiếm khuyết trí tuệ và can thiệp sớm:  
 
Bảng câu hỏi dành cho phụ huynh ASQ được thiết kế để sàng lọc trẻ chậm phát triển từ một tháng đến 5 tuổi rưỡi và bao gồm các lĩnh vực giải quyết vấn đề, giao tiếp và cá nhân xã hội. Các câu hỏi từ các phần này có thể cung cấp một chỉ dẫn sớm về chức năng trí tuệ trong bối cảnh tham gia xã hội với những người khác và giải quyết vấn đề trong trò chơi phát triển. (Xem phần Phát hiện sớm để biết thêm thông tin về ASQ). 
 
Các nghiên cứu đã nhận thấy một mối liên hệ giữa những trẻ nhỏ đạt được các mốc vận động ở tuổi sớm hơn và mức học vấn cao hơn ở tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành (Batenburg-Eddes, 2013). Can thiệp sớm kết hợp các kích thích phát triển, bao gồm học hỏi qua lỗi sai và sửa sai trong một môi trường nhiều thử thách, và sự hỗ trợ trong quan hệ giữa trẻ và bố mẹ, có thể là những phương pháp tốt nhất nhằm kích thích sự phát triển vận động và nhận thức ở các trẻ nhỏ có nguy cơ bị bại não (Hadders-Algra, Boxum, Hielkema, & Hamer, 2017). 
 
(II) Trách nhiệm của nhóm liên chuyên ngànhtrong xử lý khiếm khuyết trí tuệ: 
 
Tất cả các nhân viên y tế làm việc với trẻ bại não đều có trách nhiệm nhận biết về các khiếm khuyết về trí tuệ và khả năng ảnh hưởng đến sự tham gia các hoạt động hàng ngày:

 Các bác sĩ - tiến hành lượng giá sớm và liên tục khả năng trí tuệ và xác định ảnh hưởng lên sự tham gia vào các hoạt động hàng ngày và thành tích ở trường. Giới thiệu đến chuyên gia y tế hoặc học đường để đánh giá thêm các khuyết tật trí tuệ thông qua các công cụ lượng giá thích hợp.

 Các kỹ thuật viên VLTL - đánh giá và cung cấp thông tin về khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của trẻ đòi hỏi các kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và nhận thức - xã hội. Giới thiệu đến chuyên gia y tế hoặc học đường để đánh giá thêm các khuyết tật trí tuệ thông qua các công cụ lượng giá thích hợp.

 Các kỹ thuật viên HĐTL - đánh giá và cung cấp thông tin về khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của trẻ đòi hỏi các kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và nhận thức - xã hội. Xác định ảnh hưởng của khả năng trí tuệ lên việc thực hiện các hoạt động tự chăm sóc cơ bản của trẻ (ví dụ như mặc quần áo, đi vệ sinh). Giới thiệu đến chuyên gia y tế hoặc học đường để đánh giá thêm các khuyết tật trí tuệ thông qua các công cụ lượng giá thích hợp.

 Các kỹ thuật viên NNTL - đánh giá và cung cấp thông tin về khả năng nhận thức của trẻ, đặc biệt liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ. Xác định ảnh hưởng của khả năng trí tuệ lên khả năng sử dụng giao tiếp chức năng của trẻ (tức là giao tiếp bằng lời nói, cử chỉ, giao tiếp tăng cường). Giới thiệu đến chuyên gia y tế hoặc học đường để đánh giá thêm các khuyết tật trí tuệ thông qua việc sử dụng các công cụ lượng giá thích hợp.

 Các điều dưỡng - tham gia vào việc lượng giá các khả năng trí tuệ và thực hiện các công cụ sàng lọc sớm (ví dụ như bảng câu hỏi dành cho phụ huynh ASQ) để xác định sớm khuyết tật về trí tuệ. Xác định ảnh hưởng của khả năng trí tuệ lên việc thực hiện các hoạt động tự chăm sóc cơ bản của trẻ (ví dụ như mặc quần áo, đi vệ sinh).