KHÓ NUỐT – CÁC KHÓ KHĂN KHI ĂN, UỐNG VÀ NUỐT CỦA TRẺ BẠI NÃO