PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SỚM LÀM GIẢM KHẢ NĂNG YẾU CƠ TIẾN TRIỂN TẠI ĐƠN VỊ CHĂM SÓC CHUYÊN SÂU: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU