Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị kịp thời sẽ tăng khả năng hồi phục đáng kể